Huviharidus

Saue valla 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Noorte huvitegevus Saue vallas 2022.-2023. õppeaastal

* tabelis on need huviringid, kes vastasid kutsele infot jagada

Õppetasud Saue valla munitsipaalkoolide huviringides