Ideekorje veebikaart

 Ideekorje veebikaart on avatud vahemikus 22. aprill kuni 22. mai.
Hea Saue elanik!  Saue linn otsib põhilistele elutänavatele – Nurmesalu, Pärnasalu, Tule, Koondise, Kuuseheki ja Kütise – uut nägu.
 
Kogutud andmed on aluseks Saue linna avaliku ruumi kujunduskava arhitektuuri- ja disainilahenduste väljatöötamisele.
 
Kujunduskava fookuses on skeemil märgitud Saue linnale olulised keskusalad ning ühendavad elutänavad, mis loovad selgelt tunnetatava, loogilise ja atraktiivse sidekoe, kus jalakäija on eelistatud. Seejuures toimib tänavaruum puhkeruumi ja aktiivselt mitmeti kasutatava avaliku ruumina.  
 
Kaardirakenduse abil on Sul võimalus mõelda oma kodulinnale ja oma arvamus koos selgitusega kaardile lisada.

Kaardirakendus: www.anna-teada.ee 

Kaardile ootame mõtteid teemadel
  • probleemsed alad (kitsaskohad ja lahendamist vajavad probleemid) 
  • lemmikpaigad ja tegevused (meelispaigad, tegevused, väärtused, mida säilitada) 
  • potentsiaalsed kohad ja tegevused (perspektiivsed tegevusruumid, tegevused, väärtused) 
Kindlasti palume eelnevalt tutvuda kujunduskavas käsitletavate aladega ja esitada ettepanekuid just neile skeemil märgitud aladele.
 

Kuidas kaarti kasutada? 

1. Ava veebis www.anna-teada.ee ja otsi kaardilt üles koht Saue linnas, mille kohta soovid kaardile lisada ettepaneku. 

2. Vajuta kaardil soovitud kohas hiireklõps. Kaardile tekib punane tähis, misjärel vajuta „Koht märgitud".

3. Järgnevalt ilmub kast, kuhu saad kirjutada idee. Pane kindlasti kirja, mis teemal sa ettepaneku teed. Kirjuta teema (teemad kirjas eespool), mida tahad kirjeldada, ja lisa selle taha oma mõte. Lisa ka oma kontaktandmed, soovi korral foto kohast ja vajuta „Saada" nuppu. 

 
Kolme sammuga oled panustanud Saue linna arengusse. Aitäh! 
 
Kontaktisik: Miia Kraun, avaliku ruumi spetsialist, miia.kraun@sauevald.ee, 5309 9202.