Jäätmejaamad ja -punktid, avalikud pakendikonteinerid

Saue valla elanikud saavad jäätmeid ära anda jäätmejaamades ja selleks ettenähtud jäätmepunktides ning pakendeid viia avalikesse pakendikonteineritesse.
 
Saue valla jäätmeplatsid asuvad Saue linnas Kasesalu 5 (katastritunnus 72601:001:0417), Riisipere alevikus Allikaoti tee 4 (51701:001:0007) ja Kaasiku külas Räägunurga kinnistul (72501:001:0141). Jäätmeplatse teenindab AS Ragn Sells.
 
Lisaks on vallal leping Keila linnaga – Saue valla elanikud saavad Keila jäätmejaama jäätmeid üle anda samadel tingimustel Keila linna elanikega – ning jätkuvalt on Saue valla elanikel võimalus jäätmeid ära anda Pääsküla jäätmejaamas Tallinna linna elanikega samadel soodustingimustel.
 
Pakendiseadus ei reguleeri vanapaberi kogumist. Vanapaberit saab ära anda Riisipere aleviku ja Kaasiku küla jäätmeplatsil ning Pääsküla jäätmejaamas või tellida teenusepakkujalt mahuti kas eramu või kortereramu juurde - korraldatud jäätmeveo miinimumpakett seda ei sisalda ega kohusta.
 

Jäätmepunktide ja avalike pakendikonteinerite  asukohad Saue vallas (klõpsa lingil)

Pakendikonteinerid taaskasutusorganisatsioonide kaupa

 
Saue, Riisipere ja Kaasiku jäätmeplatsi lahtiolek
Riisipere jäätmepunkt Allikaoti tee 4
 • teisipäeval 14-19
 • neljapäeval 14-19
 • laupäeval 9-14
 
Kaasiku jäätmepunkt Räägunurga kinnistul
 • esmaspäeval 14-19
 • kolmapäeval 14-19
 • reedel 14-19
 • laupäeval 11-16
 
Saue linna jäätmepunkt Kasesalu 5
 • teisipäeval 15-18
 • neljapäeval 15-18
 • pühapäeval 12-16
 
Mida ja kus saab ära anda?
Saue linna jäätmeplats
Ära saab anda
 • ohtlikud jäätmed
 • elektroonikaromud
 • vanarehvid
 • plast (plastikkanistrid, plastkarbid, kausid jm majapidamises tekkiv plastikust ese),
 • lehtklaas (akna- ja kasvuhooneklaas, oluline, et raamideta),
 • ravimid ja jäätmed, mida nakkusohu vältimiseks peab eraldi koguma (nt Covidi testid).
 
Räägunurga ehk Kaasiku küla (hellitavalt Kassiku plats) ja Allikaoti ehk Riisipere aleviku jäätmeplats
 • vanapaber (kodumajapidamises tekkiv papp ja paber);
 • plastid (plastikkanistrid, plastkarbid, kausid jm majapidamises tekkiv plastikust ese);
 • lehtklaas (akna- ja kasvuhooneklaas, oluline, et raamideta);
 • kaaspakend ja segapakend (pudelid, purgid, konservikarbid - kõik see, mis on millegi ümber, sh penoplast, mis on nt uue televiisori ümber);
 • tekstiil (vanad rõivad, kangad, riidest esemed, mis ei ole taaskasutuseks, vaid kasutuskõlbmatud);
 • vanaõli, värvid, lakid, liimid ja vaigud;
 • ravimid ja jäätmed, mida nakkusohu vältimiseks peab eraldi koguma (nt Covidi testid);
 • vanarehvid (velgedeta, sh ka traktorirehvid, kui need pärinevad tavamajapidamisest - suurema koguse korral soovitame need viia siiski Pääsküla jäätmejaama või Ääsmäe kogumispunkti);
 • õlid ja filtrid, õli sisaldavad jäätmed (sh mootoriõliga määrdunud kanister);
 • patareid ja akud;
 • elektroonika vanaromud (vanad külmikud, televiisorid, pliidid jm tehnika).
 
Keila jäätmejaam
Saue Vallavalitsus sõlmis 23. detsembril 2021 lepingu Keila Linnavalitsusega, mille kohaselt saavad Saue valla elanikud anda Keila jäätmejaama jäätmeid üle samadel tingimustel Keila linna elanikega.
 
Keila jäätmejaam asub Keila linnas Uus-Paldiski tee 6 kinnistul ja on avatud kolmapäevast reedeni kell 10-18 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10-14. Hinnakirjaga tasub kindlasti eelnevalt tutvuda.
 
Lisaks eelpool nimetatud jäätmetele saab Keila linna jäätmejaama anda ära
 • biolagunevad aia- ja haljastusjääätmed (lehed, oksad, niidetud muru);
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 • töödeldud puit (nt aknaraamid, vana lauaplaat);
 • asbesti sisaldavad ehitusjäätmed (eterniit);
 • suurjäätmed (mööbel ja selle detailid);
 • betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted;
 • tõrvapapp;
 • ehitus- ja lammutuspraht;
 • metallid (nt vana aiakäru, vana supipott või ämber jne);
 • vanarehvid (ka velgedel).
 
Ääsmäe kogumispunkt
Ääsmäe kogumispunkti aadressil Mõisa tee 15 opereerib Infokaitse OÜ. Kogumispunkt ettevõtte hoovil võtab vastu vanarehve (ka ettevõtetelt) ja elektroonikaromusid.
 
Elektroonikaromusid saab ära anda esmaspäevast reedeni kell 9-17, vanarehve esmaspäevast reedeni kell 9-18 ja laupäeval kell 9-14.
 
Vastuvõtuaja väliselt on jäätmete toomine ja mahapanek keelatud. Territooriumil on videovalve. Infotelefon 677 9700.
 
Pääsküla jäätmejaam
Saue valla elanikel on võimalus jäätmeid ära anda ka Pääsküla jäätmejaamas Tallinna linna elanikega samadel soodustingimustel.
 
Pääsküla jäätmejaam asub Raba tn 40, Tallinn ja on avatud E,T, K, R kell 12-20 ning L-P kella 10-18. Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.
 
Telefon: 616 400014410
 
NB! Klõpsates hinnakirjas rohelisele jäätmeliigile, avaneb selgitav ja täpsustav infoaken vastuvõetava jäätmeliigi kohta.
 
Koguseliste piirangute puhul on ühel toojal jäätmeid võimalik tasuta üle anda üks kord päevas. Jäätmejaamas toimub arveldamine kaardimaksega ja sularahas. Enne jäätmete üleandmist tuleb esitada operaatorile enda ID-kaart.
 

 

MTÜ Riidepunkt konteinerid

 • Saue linn, Keskuse 11 Rimi juures
 • Saue linn, Kuuseheki / Koondise ringi juures
 • Saue linn, Ridva tänaval Saue Kaubakeskuse kõrval
 • Laagri alevik, Kuuse põik L7 pakendipunktis
 • Riisipere alevik, Nissi tee 53c
 • Turba alevik, Tehase 1
 • Haiba küla, Kuuse tee 7
MTÜ Riidepunkt tegeleb riiete kogumise ja annetamisega abivajajatele Eestis, aga ka näiteks Aafrikas. Kogutud riideid ka müüakse heategevuslikul eesmärgil. Konteineritesse on oodatud vaid puhtad riided, korralikud jalatsid, mmänguasjad, korralikud tekstiilitooted.
 
Kontakt
Marleen Leht  
keskkonnaspetsialist  
E-postmarleen.leht@sauevald.ee  
Telefon5357 3361