Jäätmekava

„Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026"
 
 
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühises jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumitel, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 

Birgit Panksepp

Amet:                       keskkonnaspetsialist
Telefon: 5344 6686
E-posti aadress:  birgit.panksepp@sauevald.ee
   
Marleen Leht  
Amet: keskkonnaspetsialist
Telefon: 5357 3361
E-posti aadress: marleen.leht@sauevald.ee