Jäätmekava

Eelnõu „Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026"
 
Saue Vallavalitsus teatab, et on valminud eelnõu „Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021-2026".
 
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühises jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuste territooriumitel, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 
„Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks 2021–2026" eelnõu avalik väljapanek toimub 26.05.2021 - 09.06.2021 Saue Vallavalitsuses aadressil Kütise tn 8, Saue linn ja valla veebilehel.
 
Eelnõuga on võimalik tutvuda asutuse lahtioleku ajal kohapeal.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Saue Vallavalitsuse postiaadressil või e-kirjaga aadressil info@sauevald.ee.
 
Juhul, kui jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub eelnõu avalik arutelu, mille toimumise ajast teavitab Saue Vallavalitsus täiendavalt.
 
 

Birgit Panksepp

Amet: keskkonnaspetsialist,
Telefon: 5344 6686
E-posti aadress:  birgit.panksepp@sauevald.ee

 

 

 

 

 

Jäätmekava aastateks 2015 - 2020

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

Saue vallas kehtib Lääne-Harjumaa ühine jäätmekava aastateks 2015-2020. Jäätmekava üldine eesmärk on Lääne-Harjumaa valdade jäätmehoolduse korrastamine ja arengusuundade määratlemine. Käesolev jäätmekava hõlmab Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna haldusterritooriumit (ühinemiseelne olukord).

Lääne-Harjumaa jäätmekava aastateks 2015-2020