Jäätmemajandus

Kohalik omavalitsus korraldab korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke .
 
Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks siis, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Konteinerite tühjendamine

  • Vastavalt Saue valla jäätmehoolduseeskirjale on segaolmejäätmete mahutite minimaalne tühjendussagedus järgmine:
  • tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  • tiheasustusalal, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
  • hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;
  • 6-20 korteriga elamud - sõltuvalt kogumismahuti suurusest üks kord nädalas või kord kahe nädala jooksul
  • üle 20 korteriga elamud - sõltuvalt kogumismahuti suurusest üks või kaks korda nädalas.

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad Saue vallas

AS Ragn Sells: Saue linn ja ühinemiseelse Saue valla territoorium
 
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
Kliendiinfo: 606 0439  E-R 8.00-17.00.
E-postiaadress: info@ragnsells.ee
 
MTÜ Jäätmehalduskeskus: ühinemiseelse Kernu ja Nissi valla territoorium
 
Sirge 2, Tallinn
Telefon: 615 0354
E-posti aadress: info@jaatmehalduskeskus.ee
 
Ühinemiseelse Kernu ja Nissi valla territooriumil on jäätmevedaja Radix Hoolduse OÜ.
Klienditeenindus:  E-R 9:00-17:00
Telefon: 7386740