Ütle sõna sekka Saue linna avaliku ruumi kujunduskavale

Hea Saue elanik! Saue linn otsib põhilistele elutänavatele – Nurmesalu, Pärnasalu, Tule, Koondise, Kuuseheki ja Kütise – uut nägu.
 Kui soovid kaasa rääkida Saue linna arengus, oled oodatud 15. mail kell 18.30 Saue Gümnaasiumi parklast algavale jalutuskäigule.
Jalutuskäigu ajal on hea võimalus anda omalt poolt sisend, mis on need kitsaskohad, mis vajavad lahendamist, mida tasub väärtustada ja säilitada ning milliseid potentsiaale ja perspektiivseid tegevusi tänavatele ette näha. 
 
 Lisaks jalutuskäigule on vahemikus 22. aprill kuni 22. mai avatud ideekorje veebikaart, mille vahendusel on samuti võimalik oma arvamust avaldada.
Kogutud andmed on aluseks Saue linna avaliku ruumi kujunduskava arhitektuuri- ja disainilahenduste väljatöötamisele.
 
Kujunduskava fookuses on Saue linnale olulisi keskusalasid - nagu näiteks Saue tammik, Saue mõisa park, Keskuse park, rongipeatuse ümbrus - ühendavad elutänavad, mis loovad selgelt tunnetatava, loogilise ja atraktiivse sidekoe, kus jalakäija on eelistatud. Seejuures toimib tänavaruum puhkeruumi ja aktiivselt mitmeti kasutatava avaliku ruumina. 
 
Kontaktisik: Miia Kraun, avaliku ruumi spetsialist, miia.kraun@sauevald.ee, 5309 9202.