Jõgisoo küla

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts 
Aadress: Jõgisoo küla 76402, Saue vald 
Telefon: 501 2033
 
Jõgisoo külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 301 elanikku, neist mehi 156 ja naisi 145.