Keskuse pargi uuendamisprojekt

Projekti asendiplaan

Projekti seletuskiri

Saue linna Keskuse pargi uuendamisprojekti eskiisi kohta said elanikud arvamust avaldada .

Vastajate arvu, mis varieerus küsimuste lõikes (terve küsimustiku täitis 180 vastajat, osadele  vastas 300 inimest), võib pidada seisukohtade selge eristumise tõttu piisavalt esinduslikuks.

Kokkuvõte küsitlusest on valminud ja teie ees.

Küsimustiku kokkuvõte (klõpsa lingil)

 • 82% vastanutest leidis, et Keskuse park vajab uuenduskuuri.
 • 19% vastanutest käib pargis sageli, seda kasutatakse peamiselt kas transiitkoridorina või sattutakse parki harva.
 • Parki tullakse eelkõige lapsega aega veetma või jalutatakse sellest läbi.
 • Purskkaev võiks olla vimkaga. Purskkaevule anti üldine positiivne hinnang. 230 vastanust 76% andsid keskmisest positiivsema hinnangu, kusjuures kõrgeim vastanute arv oli hindel 10.
 • Kütise tänava ühesuunaliseks muutmise küsimusele vastas 216 inimest, 16 neist oli tänava ühesuunaliseks muutmise vastu.
 • 64% vastanutest pooldas, et kohvikualal on ka mänguelemendid.
 • Pargipaviljonide osas vastas kokku 168 inimest, kellest 23 ei pea vajalikuks paviljonide parki planeerimist. Üldiselt aga inimesed pigem näevad end seal suvekohvikus istumas või kohvi joomas.
 • Oli palju asjalikke mõtteid ma-tahaksin-öelda-veel-et nii pargi kui linna kohta.
 • Üldine foon pakutud lahendusele ja selle elementidele oli tagasisides positiivne.
 • Top 3 mänguelementi olid erinevad kiiged, liumägi ja ronimis-turnimisatraktsioonid.
 • Top 3 teenust, mis pargipaviljonides näha sooviti, olid korralik kohvik, jäätisekiosk, tänavatoit.
 • Kui vaadata toitlustusvõimalustustest mööda, pakuti väga põnevaid mõtteid: suvine pop-up raamatukogu osakond, mängutarvikute laenutus (talvel uisud-suusad, suvel discgolf, lauamängud, õuemängud vm), noorsootöö/kultuuriürituste läbiviimise koht, välikino võimalus.
 • Üldine meelestatus pärast eskiisprojekti piltidega tutvumist oli järgmine: kõige suurema naerunäo andis projekti ideele 71% ja keskmise hinnangu 23% vastanutest. See on projekti eestvedajate seisukohalt selge märk, et kogukonna toetus projektiga edasiminemiseks on olemas.