Kirikla küla

Külavanem: Ülo Malberg
Telefon: 5866 2292
 
Külavanema abi: Nils Kändler
Telefon: 526 6701
 
Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Kernu valda. 
 
Küla piirneb põhjas Kohatu, läänes Kernu ja lõunas Kustja külaga, idas aga Rapla maakonnaga. Küla piiri pikkus on 11,5 km. 
 
Kirikla külas elab 1. jaanuari 2021 seisuga 24 elanikku, neist mehi 10 ja naisi 14.