Kivitammi küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda. 
 
Kivitammi külas asub Balteco tehas.  
 
Kivitammi külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 54 elanikku, neist mehi 29 ja naisi 25.