Kivitammi küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda. 
 
Kivitammi külas asub Balteco tehas.  
 
Kivitammi külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 59 elanikku, neist mehi 31 ja naisi 28.