Kivitammi küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda. 
 
Kivitammi külas asub Balteco tehas.  
 
Kivitammi külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 53 elanikku, neist mehi 30 ja naisi 23.