Koduteenus

 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
 
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.
 
Koduteenuse saamiseks esitab abivajav isik taotluse, milles toob ära isiku- ja kontaktandmed, taotletava teenuse kirjelduse ja põhjused taotlemiseks.
 
Taotluse laekumisel teostab eakate ja puuetega täisealiste spetsialist koos Saue Sotsiaalkeskuse hooldustöötajaga kodukülastuse, mille käigus hinnatakse taotleja toimetulekuvõimet ja koduteenuse vajadust.
 
Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse Saue Vallavalitsuse, Saue Sotsiaalkeskuse ja koduteenuse saaja vahel teenuse osutamise leping.
 
Ühekordse abivajaduse korral võib isik pöörduda otse Saue Sotsiaalkeskuse poole. Sellisel juhul tasutakse teenuse eest vastavalt hinnakirjale ja kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 
Koduteenuse raames osutatava abi hinnad kehtestab Saue Vallavalitsus.
 
Tasuta koduteenuste osutamisele on õigus:
  1. teenust vajaval isikul, kes saab toimetulekutoetust;
  2. üksinda elaval teenust vajaval raske või sügava puudega isikul või vanaduspensionäril, kelle sissetulek ühes kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud;
  3. põhjendatud juhtudel erandkorras vallavalitsus korralduse alusel.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
KONTAKT
 
Teenusega seotud küsimustes nõustamine ja vajadusel tugi taotluse esitamisel
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla

 

Koduteenuse määramisel
Sirli Sõstar-Peerna
eakate ja puuetega täisealiste spetsialist
Telefon: 5346 2560

 

Ühekordsete teenuste tellimisel ja teenuse osutamise käigus tekkivate küsimuste lahendamine
Raivo Piiritalo
Saue Sotsiaalkeskuse juhataja kt
Telefon: 510 1704