Kohalike maksude tasumise tõendi taotlus

Saue valla iseteeninduskeskkonnas saate koostada taotluse Saue valla kohalike maksude maksuvõla puudumise tõendi ja maksuvõla tõendi saamiseks.

Tõend varustatakse Saue Vallavalitsuse digitempliga, mis tagab dokumentide autentsuse. Digitempliga varustatud tõend registreeritakse Saue Vallavalitsuse dokumendiregistris ning saadetakse teie Spokus määratud kontaktaadressile.