Kohanimede ja aadresside määramine

Seoses aadressiandmete viimisele ühtsele standardile on vallavalitsus oma korraldustega viinud läbi mitmeid muudatusi.

 

Muudatustega saab tutvuda siin.

 

Vastavalt 05.11.2003. aastal vastu võetud Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

 

Eelteated


Kooli tänav ja Tervise tänav