Koidu küla

Koidu Külaselts MTÜ
E-post: koidu.kylaselts@gmail.com
 

Koidu küla on Alliku ja Vanamõisa külade piiride muutmise teel 21.07.2012 loodud küla. Küla põhiosa moodustab senine Alliku küla kagunurk, lisaks liitus Saunapunkti asukohana tuntud Nõuma talu Vanamõisa külast. Küla piirneb lõunast raudteega, idast Laagri möödasõiduga ja läänest Vääna jõega. Küla pindala on 1,894 km². Külas asub Koidu bussipeatus ja Padula raudteepeatus.

Küla loomise algatas kohalik kogukond. Külasiseste juttude kohaks on piiratud juurdepääsuga FB grupp Koidu küla seltskond. Küla korraldab igal aastal talgupäevi (2017), mille käigus reeglina koristatakse ära kõik küla teeääred, lisaks muud tegevused. Alates 2017.a kevadest peetakse külas tenniseturniire, järgmine toimub 2017.a augustis. Külas asub ka populaarne peokoht Saunapunkt, kus iga aasta kevadel toimub Kõva Mehe Jooks.

Koidu külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 422 elanikku, neist mehi 216 ja naisi 206.