Komisjonid

Revisjonikomisjon

 • Esimees: Matti Silla
 • Aseesimees: Rein Riga
 • Liikmed: Indrek Paljak, Allan Muuk, Kaire Veinthal
Revisjonikomisjoni tegevusvaldkond, pädevus ja töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Saue valla põhimääruses.
 

Majandus- ja arengukomisjon

 • Esimees: Märt Meerits
 • Aseesimees: Juhan Särgava
 • Liikmed: Meelis Telliskivi, Risto Kiilberg, Lavly Perling, Ingvar Pärnamäe, Andre Promet, Harry Pajundi, Karlo Allmere
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Maa- ja planeeringute komisjon

 • Esimees: Arnold Õispuu
 • Aseesimees: Tormi Tabor
 • Liikmed: Tõnu Urva, Janek Ruusmere, Eero Kaljuste, Mati Riimaa, Tiit Isop, Raido Ingerainen, Tiit Talvi
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Elukeskkonnakomisjon

 • Esimees: Einar Alliksaar
 • Aseesimees: Allan Muuk
 • Liikmed: Meelis Muuga, Allar Leedu, Marge Lille, Andro Ennok, Villu Mättik, Peeter Krall, Raul Vibo
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla heakorda, avalikku korda ja turvalisust, jäätmehooldust, ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, valla teede ja linnatänavate korrashoidu ning muud keskkonda puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Hariduskomisjon

 • Esimees: Tiia Rosenberg
 • Aseesimees: Toomas Artma
 • Liikmed: Andres Pajula, Katrin Õisma, Signe Laar, Heidi Kaldlaur, Kaire Veinthal, Anne Teetamm, Heino Märks
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla haridusasutuste töökorraldust, noorsootööd, huviharidust ning haridusliku erivajadusega noori puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Kultuuri- ja noorsootöökomisjon

 • Esimees: Jaanus Kallion
 • Aseesimees: Indrek Paljak
 • Liikmed: Ats Marek Tender, Enn Karu, Kristjan Ok, Monika Liiv, Anneli Võõras, Piret Saartee, Olav-Johannes Renter
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla kultuuritegevust ja noorsootööd puudutavad küsimused, sh kultuuriasutuste ja noortekeskuste töö korraldamine ning külaseltside, mittetulundussektori ja kodanikuinitsiatiivi tegevuse ning finantseerimise koordineerimine. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Spordikomisjon

 • Esimees: Valdis Toomast
 • Aseesimees: Kristel Kuusk
 • Liikmed: Ain Karutoom, Raina Vaarmaa, Kuldar Paju, Eerik-Hannes Matsina, Anni Kendra, Marko Nummert, Valdis Laur
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla spordi ja terviseedendamise toetamist ja arendamist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Sotsiaalkomisjon

 • Esimees: Jaanika Käärst
 • Aseesimees: Kaire Sildnik
 • Liikmed: Ülle Rondo, Diana Bondartšuk, Olvia Laur, Airi Liiva, Helina-Diana Helmdorf, Mati Tartu, Getter Salus
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite, laste ja erivajadustega isikute hoolekannet, lastekaitset ning muud sotsiaaltööd puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
 

Kogukondade komisjon

 • Esimees: Aare Puht
 • Aseesimees: Virko Raagmets
 • Liikmed: Margit Mitt, Tiina Tint, Tiit Ojaveski, Evi Gulbis, Alar Ruut, Peeter Krall, Katrin Kruusalu
Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad kogukondade omaalgatused, valla piirkondade võrgustikutöö kujundamine ning piirkondade ülest ühistegevust puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.