Kooli astumise avaldused

 
Alates 2019/2020 õppeaastast saab Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli esitada läbi haridusteenuste süsteemi ARNO (v.a Laagri Kool ja Pääsküla Gümnaasium). Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega. 
 
Juhul kui elektroonselt läbi ARNO avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal. 
 
Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla kooli või kui Saue valla laps soovib õppima asuda kooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanematel pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonda.
 
Vastuvõtt esimestesse klassidesse algab 18. märtsil 2019, v.a Laagri Kool, kus on avalduste vastuvõtt juba lõppenud, ja Pääsküla Gümnaasium, kus avalduste esitamine toimub Tallinna linna korra järgi.