Kooli astumise avaldused

Vastuvõtt Saue valla munitsipaalkooli

 
Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli (v. a Pääsküla Kool) saab lapsevanem esitada haridusteenuste süsteemis Arno. Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega.
 
Juhul kui Arno kaudu avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal. 
 
Kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda.
 
Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, saab vanem esitada Arno süsteemis avalduse soovitud kooli. Sel juhul otsustab lapse vastuvõtmise üle kool lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.
 
Avalduse esitamine Pääsküla Kooli toimub Tallinna linna korra järgi.