Kooli astumise avaldused

Vastuvõtt Saue valla munitsipaalkooli

 
Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli (v. a Pääsküla Kool) saab lapsevanem esitada haridusteenuste süsteemis Arno. Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega.
 
Juhul kui Arno kaudu avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal. 
 
Kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda.
 
Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, saab vanem esitada Arno süsteemis avalduse soovitud kooli. Sel juhul otsustab lapse vastuvõtmise üle kool lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.
 
Tallinna Pääsküla kool
  • 1. klassi lapse vastuvõtmiseks Tallinna Pääsküla Kooli esitab vanem koolile avalduse ilma lisadeta. Avaldus on leitav kooli kodulehel (KOOLIST → DOKUMENDID → AVALDUSED).
  • 2.-9. klassi lapse õppima asumiseks Tallinna Pääsküla Kooli on vaja vanemal enne avalduse esitamist kooliga ühendust võtta telefonidel 677 7499, 589 84991 või e-kirja teel paaskyla.info@paaskyla.edu.ee ja seejärel esitada avaldus, mis on leitav kooli kodulehel (KOOLIST → DOKUMENDID → AVALDUSED). 
  • Õpilastransport: bussiliin S 3 (Kindluse-Hüüru-Vatsla-Laagri-Pääsküla Kool), www.peatus.ee.