Kooli astumise avaldused

Vastuvõtt Saue valla munitsipaalkooli

 
Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli (v. a Pääsküla Kool) saab lapsevanem esitada haridusteenuste süsteemis ARNO. Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega.
 
Juhul kui ARNO kaudu avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal. 
 
Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli või kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda.
 
Avalduse esitamine Pääsküla Kooli toimub Tallinna linna korra järgi.

Vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi

1. klassi vastuvõtu avaldusi Laagri Kooli on lapsevanemal võimalik esitada 1. kuni 17. veebruarini 2020 haridusteenuste infosüsteemis ARNO.
 
 
Laagri kooli peamajja on võimalik avaldus esitada lapse eest, kes ise ja kelle vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel Laagri aleviku elanik. Juhul kui tema õde või vend õpib peamaja 1.-8. klassis, siis ka Laagri laiendatud piirkonna elanik (Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia ja Püha küla).
 
Laagri kooli Möldre majja kandideerija registreeritud elukoht koos vähemalt ühe vanemaga peab olema Laagri laiendatud piirkonnas (Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia ja Püha küla).  Juhul kui tema õde või vend õpib Möldre majas, siis ka Laagri alevikus.
 
Mujale Saue valla piirkonda või mujale omavalitsusse sisse kirjutatud lapse eest saab avalduse Laagri Kooli 1. klassi vastuvõtmiseks esitada kooli kantselei kaudu.