Sügava või raske puudega õpilase kooli ja koolist koju sõidu kompenseerimine

14.01.17

Sügava või raske puudega õpilase kooli ja koolist koju sõidu kompenseerimise toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Sügava või raske puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveoliine, kompenseeritakse kooli ja koolist koju sõit summas 120 eurot kuus, mis makstakse välja igakuiselt. Juhul kui õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha ja õppeasutuse vahemaa on väiksem kui 10 kilomeetrit, kompenseeritakse kooli ja koolist koju sõit summas 64 eurot kuus.
 
Lapsevanem, kelle sügava või raske puudega Saue valla õpilastest laps ei saa puudest tulenevalt kasutada ühissõidukiliine ega ka Saue valla poolt organiseeritud õpilasveo liine, esitab koolitranspordi toetuse saamiseks Saue Vallavalitsusele vormikohase avalduse 1. jaanuariks ja 1. septembriks. Juhul, kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi.
 

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, tehakse väljamakse otsus 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse 30 kalendripäeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sirli Sõstar-Peerna
lastekaitsespetsialist
sirli.sostar@sauevald.ee
tel. 6 541 144


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 
Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. 9.00-12:00, K. 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

  • Kohalikel liinidel või reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemine 
    *.rtf      *.odt     *.pdf
Toimetaja: ŽAN KOTENJEV