Koolitranspordi toetus puudega lapsele

 

Puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutuses käimiseks, kompenseeritakse transpordi kulud. Samuti puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks juhul, kui puudega laps ei käi elukohajärgses koolieelses lasteasutuses.
 
Avaldus esitada 1. jaanuariks ja 1. septembriks.
 
Puudega lapse transporditoetust ei maksta aja eest, mil koolis või koolieelses lasteasutuses ei toimu õppetööd.
 
Toetuse suurus on 100 eurot kuus, kui kodu ja kooli / lasteasutuse vahemaa on alla 10 kilomeetri, ning 200 eurot kuus, kui kodu ja kooli / lasteasutuse vahemaa on 10 kilomeetrit ja enam.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.