Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsus korraldab korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks riigihanke .
 
Korraldatud jäätmevedu on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.

Olmejäätmemahutite minimaalne tühjendussagedus Saue vallas

Tiheasustusalal
  • vähemalt üks kord nelja nädala jooksul
  • vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, kui biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud
Hajaasustusalal
  • vähemalt üks kord nelja nädala jooksul
  • vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, kui biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud
Jäätmekonteineri suurus ja jäätmete äraveo sagedus peavad tagama, et konteiner ei täituks üle ja et jäätmed ei kanduks laiali keskkonda.
 

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad Saue vallas

AS Ragn Sells: Saue linn ja ühinemiseelse Saue valla territoorium

 
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
Kliendiinfo: 606 0439  E-R 8.00-17.00.
E-postiaadress: info@ragnsells.ee

MTÜ Jäätmehalduskeskus: ühinemiseelse Kernu ja Nissi valla territoorium

 
Sirge 2, Tallinn
Telefon: 615 0354
E-posti aadress: info@jaatmehalduskeskus.ee
 
Ühinemiseelse Kernu ja Nissi valla territooriumil on jäätmevedaja Radix Hoolduse OÜ.
Klienditeenindus:  E-R 9.00-17.00
Telefon: 738 6740

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine