Laagri kultuurikeskus

Aadress: Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald

E-post:  laagri@sauekultuur.ee

Kadri Tasa

Amet:

kultuurijuht

Telefon:

5787 9927

E-post:

kadri.tasa@sauekultuur.ee

Maire Lember

Amet:

administraator

Telefon:

5377 8560

E-post

laagri.administraator@sauekultuur.ee

Urve Juusu
Amet: administraator-koristaja
Eli Reisner
Amet:  administraator-koristaja

Laagri kultuurikeskuse ruumide rent 

Laagri kultuurikeskus Facebookis

Laagri kultuurikeskuse tegevuse põhieesmärk on Laagri piirkonna elanikele võimaluste loomine vaba aja veetmiseks, vabaks eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks. Kultuurikeskuse ruumides tegutseb käesoleval hooajal 28 erinevat huviringi.

Kultuurikeskuses korraldatakse erinevaid kultuurisündmusi, koolitusi, seminare, koosolekuid ja koosviibimisi. Suuremaid üritusi korraldatakse kultuurikeskuse õuel ja Jõekääru pargis. Galeriis toimuvad hooaja jooksul kunstinäitused. Esindatud on erinevate žanrite kunstitööd nii elukutselistelt kui ka harrastuskunstnikelt. Töid eksponeeritakse  kultuurikeskuse pikas saalis, fuajees ja teise korruse salongis.

Kohaliku kultuurielu edendamiseks teeb kultuurikeskus koostööd mittetulundusühingute, seltsingute, koolide huviringide, eraisikute ja teiste Saue valla allasutustega, maakonna rahva- ja kultuurimajadega ning äriühingutega.

Laagri kultuurikeskus on erivajadustega inimestele ligipääsetav.

 

Foto: Erik Riikoja