Lapse ühekordne vajaduspõhine toetus

 

Lapse ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust määratakse lastele, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (600 eurot) .
 
Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus määratakse lapsele ostetud prillide, koolitarvete, riiete, jalatsite vms hüvitamiseks ja lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks.
 
Toetuse suurus on kuni 130 eurot aastas.
 
Toetuse saamise alus on kulutusi tõendavad dokumendid ja avaldus.