Lehetu küla

Lehetu Külaselts MTÜ
Telefon: 5839 4995
 
 
Lehetu külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 198 elanikku, neist mehi 104 ja naisi 94.