Lehetu küla

Lehetu Külaselts MTÜ
Telefon: 5839 4995
 
 
Lehetu külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 188 elanikku, neist mehi 101 ja naisi 87.