Lehetu küla

Lehetu Külaselts MTÜ
Telefon: 5839 4995
 
 
Lehetu külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 190 elanikku, neist mehi 97 ja naisi 93.