Lemmikloomade pidamine Saue vallas

 
Saue vallavolikogu kinnitas 31. mai 2018 istungil Saue valla lemmikloomade pidamise eeskirja, mis sätestab koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise nõuded Saue valla territooriumil ning on kohustuslik täitmiseks kõigile.
 
Lemmiklooma pidamise nõuded on ju tegelikult lihtsad: hoia teda oma korteris, majas või aias, vaata, et ta hulkuma ei pääseks, inimesi ja teisi loomi ei häiriks, ohustaks või kallale ei kipuks, avalikku korda ei rikuks. Ära kohtle teda halvasti, ära hülga teda, ära jäta abitusse seisundisse, anna talle piisavalt süüa ja juua – armastust muidugi ka.
 
Käi temaga regulaarselt arsti juures ja lase vaktsineerida. Jalutama minnes pane kaela rihm ja kui tegu on tõesti isendiga, kes purelema või hammustama kipub, siis pähe suukorv.
 
Oma looma järelt avalikus kohas väljaheidete koristamine kuulub ka asja juurde.
 
Teada võiks sedagi, et kui hakkate hulkuvat looma pidevalt söötma, muutute automaatselt omanikuks.

Koerte jalutusväljakud Saue vallas

Kaotsi läinud lemmiklooma aitab leida mikrokiip

Koerte ja kasside kiibistamine on Saue vallas kohustuslik, teiste lemmikloomade puhul on kiibistamine soovituslik. Mikrokiipi võib paigaldada vaid tegevusluba omav veterinaararst.
 
Koera ja kassi peab kiibistama 14 päeva jooksul päevast, mil lemmikloom sai kolmekuuseks. Täiskasvanud koer või kass tuleb märgistada 14 päeva jooksul, kui te olete ta endale võtnud.
 
Kiibistatud lemmikloom peab olema registreeritud lemmiklooma registrisse LLR.
 

Saue vallas korraldab hulkuvate loomade püüdmist vallavalitsus

Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Selle aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele pidajale või hukatakse.

Kui leiad hulkuva looma, anna teada

Saue Vallavalitsus
Loomade hoiupaik
 
Eesti loomakaitse selts