Lepaste küla

Lepaste külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 32 elanikku, neist mehi 20 ja naisi 12.