Lepaste küla

Lepaste külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 21 elanikku, neist mehi 97 ja naisi 13.