Lepaste küla

Lepaste külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 36 elanikku, neist mehi 21 ja naisi 15.