Lepaste küla

Lepaste külas elab 1. jaanuari 2021 seisuga 36 elanikku, neist mehi 22 ja naisi 14.