Liikluskeelu alase loa taotlus

 

Liikluskeelu alane luba väljastatakse sõidukile liikluskeelu alasse sisenemiseks.
 
Loa taotlemiseks on vaja esitada:
  • taotleja nimi;
  • ettevõtte nimi, registrikood, aadress;
  • piirangualase teelõigu kaart või tee nimi või number, kuhu soovitakse luba saada (laadimiskoha katastrinumber vms);
  • veo eesmärk (mida veetakse ja kui palju);
  • veoperioodi pikkus;
  • sõidukite registreerimisnumbrid
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Indrek Brandmeister
teedespetsialist
Telefon: 5340 7008
 
Indrek Pikk
teedespetsialist
Telefon: 5680 4890