Madila küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda.
 
Küla läänepiiriks on Tallinna–Haapsalu raudtee tamm.
 
Madila külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 44 elanikku, neist mehi 24 ja naisi 20.