Maidla küla

 
Külavanem: Margus Reintam
Telefon: 518 9289
 
Lisaks külavanemale toimetab Maidla ja Pärinurme külas 11-liikmeline külakogu, kelle peamised ülesanded on küla esindamine jooksvate küsimuste arutamisel ja olla aktiivsusega eeskujuks ka teistele kogukonnaliikmetele. Külavanem ja külakogu valitakse kolmeks aastaks.
 
MTÜ Maidla Külaselts
 
Maidla küla asub Saue valla lõunaosas ja piirneb Rapla maakonnaga. Küla on kirde-edela suunaliselt välja venitatud. Küla keskuseks võib lugeda Maidla mõisa kompleksi naabrust.
 
Maidla küla läbib Keila jõe harujõgi – Maidla jõgi. Elukeskkonda soodustab Tallinna lähedus ent teisalt pärsib ühistranspordi puudumine.
 
Kaugused lähimate asumiteni
  • Ääsmäe 7 km
  • Hageri 8 km
  • Kiisa 8 km
  • Kohila 14 km
  • Saku 14 km
  • Saue linn 15 km
  • Tallinna linnapiir 20 km
 
Maidla külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 313 elanikku, neist mehi 179 ja naisi 134.