Matusetoetuse taotlemise toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse.
 
Taotleja ei pea olema Saue valla elanik. Matusetoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast isiku surma.
 
Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Marelle Erlenheim
sotsiaalosakonna juhataja
info@sauevald.ee
telefon 679 0180


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: