Metsloomad linnas

Metsloomad linnas

Helistage hädaabinumbril 112, kui:

metsloom on haiglase välimuse või kahtlase käitumisega (püüab inimesele läheneda);
metsloom on sattunud abitusse olukorda või on vigastatud;
suurem metsloom (põder, metskits, metssiga. ilves või hunt) hulgub linnas.
Viimasel juhul tuleks kindlasti teatada, et ennetada võimalikke vigastusi või õnnetusi.

Vigastatud või hukkunud suurulukite puhul tuleks helistada  Saue Jahiseltsile telefonil 51982927  või Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313.

Vigastatud lindudest teatage telefonil 5045891 või 1313.

Artikkel „ Hüljatuna tunduvad looma- ja linnupojad ei vaja inimese abi"

Keskkonnaamet paneb inimestele südamele, et looduses kohatud abituna tunduvad looma- ja linnupojad on vaid näiliselt üksi ning enamasti on inimesed nende vanemad eemale peletanud.

Looduses looma-ja linnupoegi kohates või linnupesa leides on kõige mõistlikum neist kohe kiiresti eemalduda, sest nii anname nende vanematele võimaluse poegade juurde tagasi pöörduda.

Mitte mingil juhul ei tohiks inimene looma- või linnupoegi katsuda ega kuhugi mujale (näiteks koju) viia. Inimesega harjunud loomad ei ole võimelised enam loodusesse tavalise elu juurde tagasi pöörduma.

Enamasti on abituna näiva looma või linnu vanemad ajutiselt eemale peletatud ning nad naasevad oma poegade juurde kohe, kui oht inimeste näol on möödunud.

"Inimene samastab loomapoja käitumist tihti inimlapse abitusega ning tahab puhtast südamest loomi aidata. Sellisel moel aga katkestab ta kontakti poegade ja vanemate vahel ning seab looma edasise elu ka tegelikult ohtu," ütles Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Ilmselgelt vigastatud looma või lindu kohates tuleb sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 ning valveoperaator edastab saadud teate õigele spetsialistile, kes hindab olukorda ja otsustab edasise tegevuse üle.