Muusika küla

Muusika Külaselts MTÜ
 
Külavanem: Monika Järvela
Telefon: 5511081
Külavanema abid: Tarmo Veermäe, Priit Abiram, Kristel Veinimäe
 
Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Kernu valda.
 
Küla piirneb loodes Kabila, edelas ja kagus Ruila külaga. Küla piiri pikkus on 13,7 kilomeetrit. Tegu on miljööväärtusliku ajaloolise hajakülaga, kus on hästi säilinud asustusmuster.
 
Muusika külaga liideti 1977 kõrvalasunud Maarja küla. Külas asub Ukukivi.
 
Külas on 56 asustatud kinnistut.
 
Muusika külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 128 elanikku, neist mehi 71 ja naisi 57.