Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetus

 

Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetust makstakse pere lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (600 eurot) või Saue valla eestkostel oleva lapse eest õpilaskodu või pikapäevarühma kulude katmiseks taotleja taotluse alusel või ametiasutuse algatusel.
 
Õpilaskodu ja pikapäevarühma kulude toetuse taotlemiseks esitab taotleja põhjendatud taotluse, sissetulekut tõendavad dokumendid ja õppeasutuse tõendi.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869