Õpilaskodu kulude toetus

Õpilaskodu kulude toetust makstakse pere lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450 eurot) või Saue valla eestkostel oleva lapse eest õpilaskodu kulude katmiseks taotleja taotluse alusel või ametiasutuse algatusel.
 
Õpilaskodu kulude toetus määratakse õppeaasta lõpuni ja makstakse välja otse õpilaskoduteenuse osutajale. 
 
Toetuse suuruseks on tegelik õpilaskodu koha maksumus.