Õpilaste tunnustamine

Saue valla õpilaste tunnustamise kord

Saue valla õpilasi tunnustatakse gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga, kutseõppeasutuse lõpetamisel kiitusega ning rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil edukalt esinemise eest (1.-6. koht).
 
Tunnustus on rahaline preemia. Tunnustusele on õigus õpilasel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel rahalise preemia taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.
 
Rahalised preemiad lõpetajatele
  • gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot
  • gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot
  • kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanule 300 eurot
  • gümnaasiumi riigieksamil tulemuse 100 punkti saajale 100 eurot
 
Eduka esinemise eest rahvusvahelisel või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil tunnustab vallavalitsus Saue valla õpilasi alates 7. klassist rahalise preemiaga järgmiselt:
  • 1. – 6. koht rahvusvahelisel aineolümpiaadil ja/või konkursil 500 eurot;
  • 1. – 6. koht vabariiklikul aineolümpiaadil ja/või -konkursil 300 eurot.
 
Rahaliste preemiate saamiseks esitab Saue valla õpilane või tema esindaja või kool taotluse vallavalitsusele. Taotluses märgitakse preemia saaja järgmised andmed:
  • eesnimi ja perekonnani; 
  • elukoht ja arveldusarve number;
  • õppeasutus;
  • tunnustuse taotlemise põhjendus koos tunnustuse andmise aluseks olevate dokumentide koopiatega.