Palgaandmed

Ametnike palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lõigete 1 ja 2 alusel avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail eelmise kalendriaasta kohta ning käesoleva aasta 1. aprilli seisuga.
 
Saue Vallavalitsuse ametnike palgaandmed on leitavad rahandusministeeriumi kodulehelt (keri lehe lõppu ja vaata faili KOV üksuste ametiasutused - omavalitsused on tähestikulises järjekorras).