Pällu küla

Pällu külas elab 1. jaanuari 2022 seisuga 107 elanikku, neist mehi 49 ja naisi 58.