Pällu küla

Pällu külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 108 elanikku, neist mehi 50 ja naisi 58.