Planeeringute kehtetuks tunnistamine

Teated detailplaneeringute (osaliselt) kehtetuks tunnistamisest

 
Saue Vallavolikogu tunnistas 29.08.2019. aasta otsusega nr 48 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestatud Alliku küla Kanika 20 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas.
otsus


Saue Vallavolikogu tunnistas 26.06.2019. aasta otsusega nr 41 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 22.12. 2005. aasta otsusega nr 128 kehtestatud Püha küla Tamme kinnistu detailplaneeringu (Püha küla Kivi tee 8, 12, 14, 16, 18, 20, Kivi tee  L1 ja L2 kinnistute) veevarustuse lahenduse osas. 
otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. aprilli 2019 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 960 kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu tootmismaa kruntide Nissi tee 24b ja Nissi tee 24c osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29. novembri 2018 otsusega nr 87 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 11 kinnistu osas.
otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. oktoobri 2018. aasta otsusega nr 80 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2005. aasta otsusega nr 12 kehtestatud Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute detailplaneeringu Paju tee 31 kinnistu osas.
otsus
 

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. jaanuari 2018. aasta otsusega nr 8 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 7 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 30. novembri 2017. aasta otsusega nr 102 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. mai 2008. aasta korraldusega nr 331 kehtestatud Maidla küla Mäealuse kinnistu detailplaneeringu Orava tee 3 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 51 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korraldusega nr 392 kehtestatud Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 1 kinnistute detailplaneeringu Pistriku tee 22 (72701:002:2064).
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu Muinasasula tee 14 (72701:001:0714) kinnistu osas.
otsus
 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 37 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 24. juuli 2012. aasta korraldusega nr 537 kehtestatud Laagri alevik Kuuse põik 36 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu. 

otsus 

otsuse Lisa nr 1

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 38 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 236 kehtestatud Vanamõisa küla Uuesauna 4 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.09.2015 otsusega nr 59 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 001 kehtestatud Alliku küla Juhkomäe 5 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 20.12.2012 otsusega nr 106 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 23. detsembri 2002 otsusega nr 013 kehtestatud Hüüru küla Jõeääre kinnistu detailplaneeringu ning Saue Vallavolikogu 21. juuni 2012 otsusega nr 58  kehtestatud Hüüru küla Jõeääre 3 kinnistu detailplaneeringu.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.11.2016 otsusega nr 83 osaliselt kehtetuks Vanamõisa küla Villa-Veronika kinnistu detailplaneeringu Aimari kinnistu osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 91 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 806 kehtestatud Pärinurme küla Timuti kinnistu detailplaneeringu Männituka (72704:002:0584) kinnistu osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 92 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 6.04. 2010. aasta korraldusega nr 217 kehtestatud Hüüru küla Soo kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 30.03.2017 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 04.03.2008. aasta korraldusega nr 157 kehtestatud Ääsmäe küla Kuriste kinnistu detailplaneeringu Tuuliku tee 1 (72704:002:0543) kinnistu osas.
otsus