Projekteerimine

Projekteerimistingimusi saab taotleda läbi riikliku ehitisregistri (valides avalehe valikus Ehitised/Projekteerimistingimuste taotlus).

Projekteerimistingimuste taotlemiseks on vajalik tasuda riigilõiv!

Projekteerimistingimused määratakse Saue Vallavalitsuse korraldusega, mis on leitavad valla dokumendiregistrist.

Hoonete projekteerimistingimuste taotlused

Vallaarhitekt Urmas Elmik

Telefon 516 6441

E-post urmas.elmik@sauevald.ee

 

Rajatiste projekteerimistingimuste taotlused

Kaie Tobreluts

Telefon 5381 7058

E-post kaie.tobreluts@sauevald.ee

 

Registris tekkivate tõrgete korral saab esitada taotluse ka majandus- ja taristuministri määrusega kinnitatud vormil. Taotlus esitada aadressil info@sauevald.ee.