Projektitoetuse taotlus

Maksimaalne toetuse summa on 3200 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Võib esitada kas ühe taotluse kuni 3200 eurole või mitu erinevat projekti ja kõikide projektide toetuse summa saab sellisel juhul olla 3200 eurot.

Kes saab taotleda?
Taotleja saab olla nii MTÜ, SA kui ka eraisik. Toetust taotletakse Saue vallas toimuva ja / või Saue valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.
 
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
 
 1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2. eelarve kulude põhjendatust;
 3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4. taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.
Projektitoetus täiskasvanute koorile või rahvatantsurühmale
 • Kuni 3200 eurot aastas juhendaja(te) töötasuks (nt kui tegevus toimub 9 kuul aastas, siis käsunduslepinguga oleks töötasu 204,61 netoeurot kuus).
 • Tasuta ruumide kasutamine vallale kuuluvatel pindadel.
 • Kui taotleja põhitegevus toimub Saue Vallavalitsuse eelarvelise allasutuse juures, on võimalik taotleda projektitoetust sellises määras, et projektitoetus ja allasutuse kaetud ühingu tegevuskulud ei ületa kokku 3200 eurot ehk projektitoetuse piirmäära.
 Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on igal aastal 31. augustil.
Aruande alustamise juhend
 • Logige sisse e-teeninduskeskkonda.  
 • Valige ülemiselt realt kastike „Taotlemine".
 • Näete oma nime (või esindatava organisatsiooni nime) taga rohelist kastikest „Taotleja  andmeid ja taotlused"
 • Klõpsate selle lahti ja leiate taotluse, mille kohta soovite aruannet esitada. Taotluse  olek peab olema „Lepinguga".
 • Klõpsates kuupäevale avate taotluse ning kerite peaaegu taotluse lõppu- osani „Taotluse lisad", kus on link „Aruanded", millele klõpsates jõuategi õigele vormile.
 NB! Aruandele palume lisada ka Saue vallalt toetusena saadud summa ulatuses kuludokumentide koopiad (arved ja maksekorraldused).
Lisainfo
 
KONTAKT
Kaija Velmet
kultuuritööjuht
Telefon: 5563 4407