Puudega isiku transporditoetus

Puudega isiku transpordi toetust makstakse isiku elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi elukohta sõitmiseks kasutatud transpordi teenuste eest taotluse ja kuludokumentide alusel.
 
Isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse läbitud kilomeetrid koefitsiendiga 0,3 eurot kilomeeter kütusekulu dokumendi alusel. Puudega isiku transpordi toetust makstakse kuni 100 eurot aastas.