Puudega lapse ravimitoetus

Puudega lapse ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostuks lapsele, kellele on määratud puue.
 
Puudega lapse ravimitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos kuludokumentidega, millele on ravimit müünud ettevõtte märkinud isiku nime, kellele toetust taotletakse.
 
Toetuse suurus on kuni 180 eurot aastas.