Puudega lapsele suunatud sotsiaaltoetused

Puudega lapsele suunatud sotsiaaltoetuste ja teenuste taotlemise toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

  • Puudega lapsele osutatav päevakeskuse teenus
  • Puudega lapsele osutatav isikliku abistaja teenus
  • Puudega lapsele osutatav intervallhoiu teenus
  • Puudega lapsele osutatav nõustamisteenus
  • Tugiisikuteenus

Kestvus:

Toetuse andmine otsustatakse ja toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mare Jallai
sotsiaalosakonna juhataja
Mare.Jallai@sauevald.ee
tel. 6 541 136


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

 

Viide: