Reisirongiliinidel tasuta sõidu õiguse taotlus

Saue valla õpilasel on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju õpilasveoliinidel, kohalikel liinidel, kaugliinidel, muudel liinidel või reisirongiliinidel.
 
Kohalikul liinil, kaugliinil, muul liinil või reisirongiliinil on tasuta sõidu õigus, kui õpilasel ei ole võimalik kooli või koolist koju sõita õpilasveoliinidel.
 
Kui kooli ja koolist koju sõit võimaldab kohaliku liini, kaugliini, muu liini ja reisirongiliinide vahel valikuid, võimaldatakse tasuta sõitu odavamal ühistranspordiliinil.
 
Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavatel ja koolimajutust pakkuvates väljaspool Harju maakonda asuvates haridusasutustes õppivatel Saue valla õpilastel on õigus tasuta kooli ja koolist koju sõiduks õppeperioodil, kuid mitte rohkem kui üks kord koolinädalas.
 
Reisirongiliinidel õpilase tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab lapsevanem õppeaasta alguses Saue Vallavalitsusele vormikohase taotluse. Uus taotlusvoor avatakse 10. augustil 2023. Tasuta sõidu õigus hakkab kehtima pärast taotluse rahuldamist, kuid mitte enne 25. augusti 2023, eeldusel, et õppimise andmed kajastuvad Eesti Hariduse Infosüsteemis. Taotluse rahuldamise kohta saadetakse teavituskiri.
 
Pane tähele!
  • Reisirongiliinidel tasuta sõidu õiguse saamiseks (perioodipileti vormistamiseks) peab taotleja eelnevalt soetama Elroni sõidukaardi.
  • Maakonnaliinidel on vajalik ühiskaardi või ühiskaardi funktsiooni omava õpilaspileti olemasolu, mis annab kuni 19-aastasele isikule tasuta sõidu õiguse.
LISAINFO
 
KONTAKT
Lily Roop
haridusspetsialist
Telefon: 5302 1854