Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaami paigaldusloa taotlemise üldandmed
 

Kirjeldus:

Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Saue valla territooriumile välireklaami paigaldamiseks tuleb taotleda reklaami paigaldusluba. Paigaldusluba väljastatakse tasuta.

Paigaldusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik või digitaalselt allkirjastatud taotlus, millel lisatakse reklaamplakati kavand, asendiplaan, maa omaniku, hoone omaniku  või seadusliku valdaja kirjalik nõusolek ning vajadusel Maanteeameti kooskõlastus.

Kestvus:

Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul paigaldusloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Paigaldusluba kehtib 3 aastat väljastamise kuupäevast. 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Miia Kraun
avaliku ruumi spetsialist
miia.kraun@sauevald.ee
Tel. 6 541 124


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 või Mobiil-ID

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: