Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

 

Saue valla territooriumile välireklaami paigaldamiseks tuleb taotleda reklaami paigaldusluba. Paigaldusluba väljastatakse tasuta.

Reklaami avalikustamise viisile ja kohale sätestatud nõuetest on kohustatud kinni pidama kõikide välireklaamide paigaldajad.

Paigaldusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus, millele lisatakse
 • reklaami kujundus koos mõõtude ja värvilahendusega;
 • mõõtkavas asendiplaan, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht;
 • maa omaniku, hoone omaniku või teadliku valdaja kirjalik nõusolek;
 • reklaami või reklaamikandja paigaldamisel korterelamule korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse (volituse korral) otsus;
 • reklaamikandja paigaldamisel tehnorajatise kaitsevööndisse tehnorajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek;
 • riigimaantee kaitsevööndisse paigaldatava reklaami puhul Transpordiameti kirjalik kooskõlastus. 
Reklaami paigaldusloa taotlust ei ole kohustust esitada järgmistel juhtudel:
 • ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja / või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk hoonel, kus ettevõtja tegutseb;
 • inimeste poolt vahetult teostatav reklaam (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
 • kohtkindla seadme, mille põhieesmärk ei ole reklaami edastamine, ekraanil eksponeeritav reklaam (nt sularahaautomaat, pakiautomaat, tankur jms);
 • ehituse ajaks paigaldatav informatsioonitahvel, millel eksponeeritakse teavet rajatava objekti kohta, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;
 • jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimine jäätmekogumisvahendil;
 • avalikku ruumi paigaldatud sponsorreklaam;
 • Saue valla infotahvlitele paigaldatud kuulutused.
Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul paigaldusloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.
 

Lisainfo

KONTAKT

Stina Statsenko
avaliku ruumi spetsialist
Telefon: 5190 3199