Riiklik toimetulekutoetus

 

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.
 
Toimetulekutoetuse arvestamise alus on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja toimetulekupiir.
 
Kuni 31.05.2022 oli toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus, alaealisele liikmele 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir oli 120 eurot kuus. 
 
Alates 1. juunist 2022 on toimetulekupiir:
  • pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot;
  • igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot;
  • igale alaealisele lapsele 240 eurot.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 
 
Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
 
Toetuse saamiseks pöörduge Saue Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti poole.
 
Kaasa võtke eelmise kuu eluasemekulusid (üür, kommunaalkulud: elekter, maamaks, kindlustus, vesi, kanalisatsioon, prügivedu) tõendavad dokumendid.
 
Riiklik toimetulekutoetus makstakse nõuetekohaste dokumentide esitamisest alates viie tööpäeva jooksul taotleja kontole või eluasemeteenuse osutajale.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja aruanne taotleja vara kohta saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla