Salu kool

AADRESS:  Harka tee 1, Maidla, Saue vald, Harjumaa.

TELEFON/FAKS: 608 8618
53 33 39 09 (Kaire)
55 57 22 91 (Pille)
 

DIREKTOR: Helger Rannu, võtab vastu T. 10.00 - 13.00, N. 13.00 -  16.00

KODULEHT: www.salukool.ee
E-MAIL: salukool@hot.ee

Salu kool on omanäoline ja rõõmus eriliste laste jaoks. Koolis on 4 klassi: 3 hooldus ja 1 toimetulekuklass. Õpetamise aluseks on õpilase individuaalne arengukava, mis koostatakse 1 kord aastas ja korrigeeritakse 2 korda aastas, vajadusel täiendatakse iga   veerandi lõpus. Arengukava koostamisel osalevad logopeed, füsioterapeut, muusikaterapeut, klassiõpetaja ja lapsevanemad. Tunniplaan ja ainekava on koostatud lähtuvalt toimetuleku- võo hoolduse riiklikust õppekavast ja Salu Kooli õppekavast. Õppe- ja kasvatustöö eesmärk on õpilase võimalikult iseseisev toimetulek igapäevaelus. Õppetöö toimub peamiselt individuaaltööna (kuna õpilaste arengutase on väga erinev on vajalik individuaalseid erivajadusi arvestada), kuid on tunde -  muusika, suhtlusring jne. , mis toimuvad grupitundidena ja on väga olulised sotsiaalsete oskuste arendamisel. Tähtis on tihe koostöö kodu ja kooli vahel. Kiitmine, tunnustamine ja ergutamine on pidev - nii tunneb õpilane, et ta suudab ja oskab. Samal ajal on oluline, et oleksid kindlad piirid, mis tagavad turvatunde ja korrastatuse. Lõpetuseks võib öelda, et iga laps olgu õnnelik ja võimalikult iseseisev ning meie koolis on esikohal laps koos oma erivajadustega, millega kogu personal igal sammul ka arvestab. Õhkkond majas on  niivõrd hea ja turvaline, et lapsed tahavad koolis käia ning see on väga oluline.

Lisaks koolile pakume ka õpilaskodu teenust (E-R), kus õhtuti tegelevad lastega 4 kasvatajat ja öösel on 2 valvurit.

Meie kool on oma asukohalt väga heas looduslikus keskkonnas, eemal suurest kärast ja saastatud loodusest, kuid samas piisavalt lähedal Tallinnale.