Saue linna avaliku ruumi kujunduskava

Saue linn otsib elutänavatele uut nägu

Ütle sõna sekka Saue linna avaliku ruumi kujunduskavale - jalutuskäik 15. mail kell 18.30 algab Saue Gümnaasiumi parklast.

Ideekorje veebikaart on avatud vahemikus 22. aprill kuni 22. mai.

2019. aasta jaanuaris alustas Saue Vallavalitsus Saue kesklinnale tervikliku visiooni ja oma näo otsimist. Maastikuarhitektuuribüroolt TajuRuum OÜ on tellitud konsultatsiooniteenusena Saue linna avaliku ruumi kujunduskava, et töötada välja arhitektuuri- ja disainilahendused. Kava valmib sügisel 2019.
 
Avaliku ruumi kujunduskava kaudu tahab vallavalitsus valla arengukavas ja üldplaneeringus ettenähtud ruumilise arengu suundi täpsustada ning edasi arendada. Läbimõeldud avalik ruum edendab kogukonna ühtekuuluvust, identiteeti ja elukvaliteeti.
 
Avalik ruum on keskkond, mis on kõigile tasuta ning kasusaamise eesmärkideta ligipääsetav ja nauditav. Avalik ruum on isikliku ja sotsiaalse heaolu võtmeelement. See sisaldab paiku kogukonna ühistegevusteks, ühiste looduslike ja kultuuriliste rikkuste väljendamiseks ja kasutamiseks, on ühtlasi kohaliku identiteedi alustala.
 
Väljatöötamisel oleva kujunduskava fookusesse on valitud Saue linnale olulisi keskusalasid ühendavad elutänavad: Nurmesalu, Pärnasalu, Tule, Koondise, Kuuseheki ja Kütise (skeem).
 
Keskusalad on linnale olulised avalikud ruumid, nagu Saue tammik, Saue mõisa park, Keskuse park, rongipeatuse ümbrus jne (skeem).
 
Elutänavad loovad selgelt tunnetatava, loogilise ja atraktiivse linnaruumi sidekoe, kus jalakäija on eelistatud. Seejuures toimivad need puhkealadena ja aktiivselt mitmeti kasutatava avaliku ruumina.
 
Kujunduskavaga tehtavad ettepanekud, ruumivõtted, iseloomulikud väikevormid (linnamööbel) ja muu on seotud elutänavatega. Keskusalasid vaadeldakse põgusalt. Neil on kujunduskava toetav funktsioon: analüüsitakse alade kasutust, iseloomu ja mõju elutänavatele.
 
Elutänavate võrk arvestab linna arenemist teisele poole raudteed lähtuvalt koostatavast Saue valla üldplaneeringust. Kujunduskavaga sõnastatavad tänavatevõrgustiku põhimõtted kinnitatakse üldplaneeringu osana. 
 
Järgmise sammuna soovib vallavalitsus koostöös TajuRuumi maastikuarhitektidega korraldada veebipõhise ideekorje ja töötoa.
 
Kõik elanikud on oodatud kaasa lööma, elutänavate plaanile tagasisidet ja ideid andma, et koos kaardistada probleemalad ja kitsaskohad, tänased meelispaigad, hästi toimivad ning perspektiivsed tegevused ja paigad.
 
Ideekorje ja töötuba toimuvad mais. Täpsem info jõuab hiljemalt aprilli lõpus valla veebi, FB lehele ja vallalehte.
 
 Lisainfo: avaliku ruumi spetsialist Miia Kraun, telefon 5309 9202, miia.kraun@sauevald.ee.

Saue linna avaliku ruumi kujunduskava