Saue linna avaliku ruumi kujunduskava

Saue linna avaliku ruumi kujunduskava

Saue linna kujunduskava tutvustus vallalehes Saue Valdur

Kujunduskava on vaja selleks, et Saue linna tulevased suuremad ruumiotsused oleksid läbimõeldud, terviklikud ja ühtsed. Kava on edaspidi aluseks kõikidele Saue linna avaliku

ruumi projektidele.

"Saue linna kujunduskava keskendub terviklikule elutänavate süsteemile, läbiv disainidetail on must silinder"