Saue linna raudteejaama ümbruse ja turuplatsi eskiisprojekt

Eskiisprojekti kohaselt on plaanis Saue linna raudteejaama juurde rajada turuplats ja jaama väljak. 
 
Kuuseheki tn 9 kinnistule on projekteeritud turuplats, kus asuvad müügipaviljonid. Raudteepoolsesse külge on kavandatud autode seisuala, kus saab kaupa müüa otse autost. Seisuala kõrval on prügikonteinerite varjualune ja kraanikausid.
 
Kohviku kõrval olevat terrassi eraldavad turualast ringikujulised rohealad, kuhu on istutatud madalakasvulised puud. Paviljonide kõrval on konteinerhaljastus.
 
Kuuseheki 5, 5a ja Keila-Tallinn 83,7-87,2 kinnistutele on projekteeritud jaama väljak, kus asuvad ootepaviljonid ja kellatorn infotahvliga.
 
Plats on liigendatud rohealadega, mille servast võib leida olemistaskuid, kus istuda ja ümbritsevat melu vaadelda.
 
Tänavapoolsed rohealad on künkad, mis lisavad reljeefset mitmekesisust muidu laugele alale ja muudavad olemasoleva maakeldri ühtseks osaks uue väljakuga. Pingid küngaste juures toimivad ka tugimüürina.
 
Endine rongijaama hoone on markeeritud sillutises relssidega. Olemasolev mälestuskivi on paigutatud hoone kontuuri nurka nii, et see on nähtavas kohas ja vaadeldav rongilt tulles.
 
 
 
 Saue Vallavalitsus ootab tagasisidet hiljemalt 2. veebruaril kella 1200-ks e-posti aadressil indrek.pikk@sauevald.ee.