Saue Vallavarahaldus

Saue Vallavarahalduse põhimäärus

Dokumendiregister

Saue vallavara valitsemise kord

Asutuse tegevuse eesmärk on Saue valla ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ning valla hoonestatud kinnisvara efektiivne ja säästlik kasutamine.

Kontaktid

Virko Kolks
Amet: juhataja
Telefon: 504 4051
E-posti aadress:

virko.kolks@sauevarahaldus.ee

   
Kalev Israel
Amet: töödejuhataja
Telefon: 507 8758
E-posti aadress: kalev.israel@sauevarahaldus.ee
   
Marko Kibuspuu
Amet: haldur (Laagri)
Telefon: 508 7987
E-posti aadress: marko.kibuspuu@sauevarahaldus.ee
   
Koit Vare
Amet: haldur (Riisipere, Haiba)
Telefon: 5551 2463
E-posti aadress: koit.vare@sauevarahaldus.ee
   
Marko Laretei
Amet: haldusjuht
Telefon: 5851 6164
E-posti aadress: marko.laretei@sauevarahaldus.ee
   
Diana Kooskora
Amet: hooldusjuht
Telefon: 5691 4942
E-posti aadress: diana.kooskora@sauevarahaldus.ee
   
Boriss Teder
Amet: haldustööline
Telefon: 5194 0310
E-posti aadress: boriss.teder@sauevarahaldus.ee
   
Timur Hallmägi
Amet: haldustööline
Telefon: 5887 1892
E-posti aadress: timur.hallmagi@sauevarahaldus.ee
   
Sulev Veerberk  
Amet: tehnik
Telefon: 517 1605